Дейност 3 - Кръгла маса

На 20.05.2021 година реализирахме дейност 3 Конференция и кръгла маса - "Здравето започва от?" . Срещата се проведе в младежко пространство ХАШТАГ СТУДИО - Бургас.

На събитието присъстваха младежи и експерти от общината, включително и:
- Габриела Славова, Началник отдел , Отдел Превенция и младежки политики
- , Ивелина Деспова, Мл. експерт МПП, Отдел Превенция и младежки политики

Тази дейност е замислена да създаде структурен диалог за справяне с проблемите на здравословното състояние сред младежите и за разпознаване на рискови фактори, които имат отражение като:
• Психологически фактори (депресия, обсесия, разстройства)
• Метаболитни и физически увреждания или предразположености
• Вредни навици (алкохол, тютюнопушене, наркотични и упойващи вещества)

Ние смятаме, че тези фактори са рискови, защото тяхното наличие и несправянето с причинители им, често води до създаване и затвърждаване на навици, които влияят негативно на :
• Нездравословно във физически и емоционален аспект;
• Тенденции и социални навици;
• Поведение в социална среда

Целта ни е да да създадем диалог между експерти и младежи и те да се превърнат в своеобразни мултипликатори на идеята за насърчаване на здравословния начин на живот сред своите връстници и среда. Смятаме, че младежите ще могат да имат най-голямо влияние, като промяна „отвътре“ в средата си. Давайки личен пример като активни млади хора, водещи здравословен начин на живот и правещи съзнателните избори за социално-отговорно поведение чрез спорт и физическа дейност. Активно ще се промотира използването на спорт като инструмент за надграждане на компетенции.

Като сдружение ние вярваме, че за да се постигне максимален ефект е необходимо да дисеминираме резултатите и наученото по време на обучението в максимално голям брой училища и градове

В рамките на дейността ще се събере обратна връзка от ключови експерти, които са свързани със спортния сектор и развитието на умения и компетенции. Целта на срещата, информацията, от която в последствие ще бъде публично достъпна, както в интернет, така и в дейностите по реализация на проекта е:
• Да се предостави адекватен анализ на нуждите на целевите групи
• Да се събере информация за нивото на физическа активност, сред младежи от целевите групи на проекта на възраст 15-19, 19-25 и 25-29 години
• Да се представи теоретична и практическа обосновка на физическата активност под формата на тренировка на закрито или открито пространство
• Да се повиши капацитета на младежи сами да тренират
• Да се повишат уменията за правилно изпълнение на двигателни упражнения
• Да се повиши осведомеността за проблемите свързани със здравословното състояние сред целевите групи
• Да се представят примери свързани с добри и лоши навици за хранене
• Да се представят мотивиращи истории и примери (success stories) за ползите от здравословния начин на живот

Събитието е част от Проект "Здравословен и социален спорт" (НПИМД-Н2-Т4-026/2021) на Спортен клуб "Фар" - Бургас с вх.номер 09-00-264/27.01.2021г и договор 25-00-34/24.03.2021 г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта във връзка с изпълнение на Направление 2, тема 4 от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 г.

Презентация
Дневен ред

Association "Sports club Lighthouse" is the unification of ours ideas, dreams and desire to develop and support the youth and sport sector.

Useful Links

Latest Posts

About Us

  • Monday - Friday16:00 - 20:00
  • Saturday10:00 - 20:00
  • SundayHoliday