През 2020 година успяхме да реализираме проект Проект "Функционално атлетическо развитие" финансиран от ММС.

Проект "Функционално атлетическо развитие" (НПИМД-Н2-Т3-009) на Спортен клуб "Фар" - Бургас с вх.номер 09-00-1905/13.03.2020г и договор 25-00-51/26.06.2020г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта във връзка с изпълнение на Направление 2 от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г

Основни цели на проекта:
Основната цел на проекта е насочено към изграждане на устойчиви навици за социално отговорно поведение в насока здравословен начин на живот и използването на спорта като инструмент за развитие на ключови умения и компетенции. Чрез поредица от дейности на открито ние планираме да достигнем до голям брой младежи, които след това ще са:
• По информирани за видовете рисковете от нездравословния начин на и начини за справяне с тях;
• Придобият умения за справяне в рискови ситуации и стрес;
• Да се научат на базови умения за практикуване на спортна дейности и мотивация за водене на здравословен и физически активен начин на живот;
• Да ги запознаем с възможностите за самоусъвършенстване чрез формални и неформални методи на образование.
• Да развия социална отговорност и умения за справяне, взимане на решения под стрес и напрежение.
Нашето проектно предложение е в отговор на задълбочаващите се проблеми свързани със здравословното състояние сред младежта. Ние сме организация, която е пряко ангажирано с младите – техният живот, развитие, среда и реализация и сме обезпокоени от тенденциите, които наблюдаваме. Младежите, с които имаме досег са на възраст между 15 и 29 години и това, което можем да обобщим при опита ни с тях е притеснително :
- младежите масово имат влошено здравословно състояние, което води до различни видове негативни проявления във физически и психически аспект: затлъстяване, депресия, агресивно поведение, склонност към злоупотреба със субстанции и разстройства;
- Младежите нямат изградени навици за здравословен начин на живот и не разглеждат спорта като алтернатива за социално отговорно поведение;
- задълбочаване на липсата на диалог между поколенията – в социален, личен, професионален план дори и чрез използване на спорта като инструмент ;
- установили сме, че и голям брой от тях нямат предполагащата се за тяхната възраст инициативност, ентусиазъм и заинтересованост;
- във физически аспект повечето от младите имат влошено здравословно състояние;

Срок на изпълнение на проекта: Юни – Октомври, 2020 година

Дейности:
Д1 – Организация и управление
Д2 – Публичност
Д3 - Кръгла маса насочена към спортния сектор и проблемите, които той има
Д4 - Информационни кампании
Д5 - Провеждане на демонстрации и публични събития за представяне и популяризиране на различни възможности за практикуване на спорт в свободното време като алтернатива на рисковото поведение
Д6 - Прояви със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот и/или за превенция на рисковото поведение сред младите хора

Сдружение "Спортен клуб Лайтхаус" е обединението на нашите идеи, мечти и желание за развитие и подкрепа на младежкия и спортния сектор.

Връзки

Публикации

За нас

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивни