Цели и задачи

Сдружение "Спортен клуб ФАР" е обединението на нашите идеи, цели и желание за развитие на младежкия и спортния сектор. Ние поставяме фокус върху подобряване на уменията и компетенциите на младите хора, младежките работници и други ключови заинтересовани страни в и чрез спорт, като обръщаме специлно внимание на образованието, доброволчеството и социалното включване.
Името и логото на нашия спортен клуб – ФАР - има символиката на водеща светлина в сътресенията на съпътстващите ни събития. За повечето от нас спорта, природата и любовта към движението са били и са подкрепящата светлина, която ни води през различни житейски събития и избори. В съответствие със спорта, всеки от нас е бил или все още е отдаден спортист, състезаващ се на местно, регионално и европейско / световно ниво. Дългогодишното ни участие в спортното движение, както и професионалната ни и спортна реализация са причината проблемите, отношенията и пречките, които са в сектора да са ни добре познати. Желанието ни е да използваме опита, натрупан през годините в ‚спорта‘ (като спортисти, треньори или ментори) и да го доразвием посредством професионалните ни компетенции. Стремежът на сдружението е да се насърчи обмена на добри практики в национален и международен план, както и да се изгради мрежа между заинтересовани лица (stakeholders) в насока на развитие на младежката среда и спорта.

Ние си поставяме следните цели:

- Насърчаване на физическата култура и умения за движение (физическа грамотност) чрез различни видове спорт и спортни дейности;
- Насърчаване на различни спортове и дейности на открито, за развитие на спортната култура сред младежта;
- Работа с младежи и хора в неравностойно положение и привличането им към спорта и спортните дейности, утвърждавайки ги като инструмент за развитие на умения и компетенции;
- Подобряване и улесняване на достъпа до различни видове спортни дейности, като тежка и лека атлетика, бойни изкуства, възстановителни движения и рехабилитация;
- Насърчаване на сътрудничеството с национални и международни младежки организации за обмяна на опит в областта на образованието, развитието на спорта, повишаване на осведомеността и насърчаване на физическата активност, подобряваща здравето
- Развитие на спортна дейност в унисон с основните ценности на спорта, залегнали в Олимпийската харта и Олимпийското движение;

Всички образователни дейности в нашия клуб са организирани и се осъществяват посредством методите на неформалното образование и непрякото учене. Като екип от експерти ние активно работим в сферата на спорта следвайки принципите за равнопоставеност на половете, подобряване на възможността за социално включване и насърчаване на активно гражданство.
През годините екипът ни е натрупал безценен опит в реализирането, разработването и управлението на проекти и дейности насочени към работата с младежи, социално слаби групи, както и младежи в неравностойно положение

Димо Бенев е спортен педагог и треньор, автор, младежки работник и състезател на национално и международно ниво в различни спортове. Развитието му в спорта от състезател до треньор обхваща период от над 20 години в сферите на вдигане на тежести, силов трибой, културизъм, както и участие в състезания по ултрамаратони и функционални спортове.

Спортен контекст
- Дипломиран треньор по силов трибой (НСА Васил Левски) с повече от 10 години опит като треньор
- Спортен педагог
- Автор на редица статии, методологии и публикации свързани с методика на трениране посредством контрастни методи
- Треньор на национални, европейски и световни шампиони в сферата на силовия трибой и културизма
- Член на треньорската колегия на Българска федерация по силов трибой
- Национален съдия по силов трибой
- Организирал и провел 14 международни събития и семинари за обмен на добри практики в Румъния, Сърбия, Гърция и Северна Македония в насока подобряване на масовия спорт и работата с младежи и деца
- Носител на медали и титли от републикански, балкански и европейски първенства

Социален и младежки контекст
- Организирал и провел над 15 благотворителни инициативи насочени към набиране на средства за атлети, които са пострадали в злополука свързана със спорта, деца с увреждания и повишаване осведомеността относно здравословното състояние на младите
o Ежегоден аматьорски турнир „Храм на силата“, който се провежда от 2009 година
o Благотворителен турнир за Георги Огнянов през 2012 и 2013 година, национален състезател по самбо, който остава парализиран следствие контузия на травма по време на състезание
o Благотворителен турнир „Да помогнем на Николетка“ през 2014 години, която страда от вродено заболяване - мускулна дистрофия
o Съорганизатор на безплатни събития „Тренировки сред природата“, които имат за цел да повишат осведомеността за затлъстяването и физическата активност ред природата

Стратегия за развитие:
- Насърчаване на масовия спорт в област Бургас чрез провеждане на безплатни занимания и събития насочени към младежи, деца и възрастни на принципа на функционалното трениране посредством съчетаването на свободни движения и основни атлетически занимания.
- Организиране на състезания по планинско/асфалтово бягане, дуатлон и триатлон в малки и големи населени места, които позволяват начинаещи и любители да се докоснат до спортното движение с комфортна за тях среда
- Провеждане на благотворителни инициативи насочени към развитието на масовия спорт, спорт, туризъм и физкултурно движение
- Организиране на лекции, семинари и кръгли маси за работа с младежи, експерти, спортни педагози, треньори и ключови заинтересовани лица на теми свързани със спортната методика, подготовка, хранене, често срещани грешни и проблеми пред любителите

Сдружение "Спортен клуб Лайтхаус" е обединението на нашите идеи, мечти и желание за развитие и подкрепа на младежкия и спортния сектор.

Връзки

Публикации

За нас

  • Понеделник-Петък16:00 - 20:00
  • Събота10:00 - 20:00
  • НеделяПочивни